Forelesninger: STK1000-v05

Foreløbig plan for forelesningene

Uke 2: Deskreptiv statistikk, avsnitt 1.1-1.2 i IPS

Uke 3: Normalfordeling, avsnitt 1.3 i IPS

Uke 4: Sammenhenger, avsnitt 2.1-2.2 i IPS

Uke 5: Regresjon, avsnitt 2.3 i IPS

Uke 6-7: Om å skaffe data, avsnitt 3.1-3.3 i IPS. Sannsynlighetsregning 4.1-4.5, her vil 4.1,4.2 og 4.5 stort sett bli repitisjon av stoff som er kjent fra videregående skole.

Uke 8-9: Utvalgsfordelinger, 5.1-5.2

Uke 10-11: Midtveiseksamen og forberedelse til midtveiseksamen

Uke 12: Påske: Ingen undervisning

Uke 13-15: Statistiske slutninger, avsnitt 6.1-6.3 i IPS

Uke 16: Inferens for fordelinger, avsnitt 7.1-7.2 i IPS

Uke 17-18: Regresjon og multippel regresjon, avsnitt 10.1 og 11.1 i IPS

Uke 19: Eksamensoppgaver

Planene er foreløbige, så det kan bli noen endringer underveis.

Publisert 5. jan. 2005 10:04 - Sist endret 5. jan. 2005 11:29