Forelesninger: STK1000-v05

Gjennomgått stoff:

Uke 2 : Innledning, grafiske framstilling og deskreptiv statistikk, avsnitt 1.1-1.2 i IPS

Uke 3: Normalfordelingen, avsnitt 1.3 i IPS

Uke 4 (24/1-28/1): Sammenhenger og korrelasjon, avsnitt 2.1-2.2 i IPS

Uke 5 (31/1-4/2): Minste kvadraters regresjon og endel problemer ved regresjon og korrelasjon, avsnitt 2.3-2.4 i IPS.

En utledning av sammenheng mellom andel forklart varians og kvadratet av korrelasjonen er her

Uke 6 (7/2-11/2): Om å skaffe data, ansnitt 3.1-2 og 3.3 (bare om enkle tilfeldige utvalg) og 3.4 . Begynnelsen av kapittel 4 om sannsynlighetsregning.

Uke 7 (14/2-18/2): Kapittel 4.1-3 og 4.5 om sannsynlighetsregning. Avsnitt 4.1-4.2 er stort sett del av pensum i første klasse på videregående skole, så bare hovedpunktene vil bli oppsummert her. Slidene til avsnittene 4.1, 4.2 er her og her. Slidene til avsnitt 4.5 er her

Uke 8 (21/2-25/2): Avsnitt 4.4. Begynte på avsnitt 5.1. Slidene til avsnitt 4.4 er her

Uke 9 (28/2-4/4): Kapittel 5, avsnitt 5.1-2. Slidene til avsnitt 5.1 er her, og slidene til avsnitt 5.2 er her.

Uke 13 (29/3-1/4): Kapittel 6, avsnitt 6.1. Slidene til avsnitt 6.1 er her.

Uke 14 (4/4- 8/4): Kapittel 6. Det meste av avsnitt 6.2. Slidene til avsnitt 6.2 er her.

Uke 15 (11/4-15/4): Avsluttet 6.3, avsnitt 7.1. Slidene til avsnitt 6.3 er her. Slidene til avsnitt 7.1 er her.

Uke 16 (18/4-22/4): Avsnitt 7.2 (også stjernemerket avsnitt om "pooled two-sample t-procedures). Slidene til avsnitt 7.2 er her.

Uke 17 (25/4-29/4): Kapittel 10, avsnitt 10.1. Slidene til avsnitt 10.1 er her.

Uke 18 (2/5-6/5): Kapittel 11, avsnitt 11.1. Begynte gjennomgang av eksamensoppgave STK1000-v04. Slidene til avsnitt 11.1 er her.

Uke 19 (9/5-13/5): Gjennomgang av 2. obligatoriske oppgave. Dessuten avslutning av eksamensoppgave STK1000-v04 og gjennomgang av eksamensoppgave STK1000-h04. Fasit til eksamensoppgavene: STK1000-v04 og STK1000-h04.

Publisert 5. jan. 2005 10:05 - Sist endret 12. mai 2005 17:06