Om MINITAB

MINITAB kjøres under Windows på PC-ene på følgende terminalstuer:

-Vilhelm Bjerknes hus, ombygd lesesal

-Biologibygningen, Kristine Bonnevies hus, rom 1141

-Fysikkbygningen, 4. etg. østfløyen

-Kjemibygningen, 1. etg. rom VU 49

En kort innføring i MINITAB er gitt i notatet Starthjelp i MINITAB som ligger her.

MINITAB har et eget databibliotek med forskjellige datasett, men dette er for tiden stengt for studenter. Det jobbes med å flytte biblioteket til et område som er tilgjengelig for alle. I mellomtiden kan dere kopiere datasettet PULSE, som omtales i innføringsheftet, og legge det inn ( med 'paste') i 'Worksheet' i MINITAB.

MINITAB har egen hjemmeside

For hjemmebruk er det mulig å laste ned en demoversjon (for 30 dager) fra MINITABs hjemmeside.

Starttips til øvingene:

Graph->Stem-and-Leaf

Graph->Histogram

Graph->Boxplot (uteliggere i hht. 1.5*IQR-kriteriet markeres automatisk m. stjerne!)

For beregning av oppsummerende mål brukes

Stat->Basic Statistics->Display Descriptive Statistics

Publisert 5. jan. 2005 11:44 - Sist endret 19. jan. 2005 10:51