Øvelser: STK1000-v05

Oppgaver til neste uke:

Uke 16 (gjennomgås 20/4): 7.2, 7.4, 7.12, 7.13, 7.16, 7.19 og eksamen ST005 høst 2002 oppgave 4. I oppgave 7.16 og 7.19 bør du bruke MINITAB. Dataene ligger på hjemmesiden.

Uke 17 (gjennomgås 27/4): 7.31, 7.44,7.53, 7.74, 7.87 og eksamen ST005 våren 2003 oppgave 1. Anta samme standardavvik i eksamensoppgaven.

Uke 18 (gjennomgås 4/5): 10.1,10.9,10.11, 10.20 og eksamen ST005 våren 2002 oppgave 3, punktene a)-e) og g). Du bør bruke MINITAB for å gjøre beregningene i oppgavene fra IPS. Dataene som trengs, ligger på hjemmesiden.

Uke 19 (gjennomgås 11/5): 6.79, eksamen STK1000-h03 oppgave 6. Dette er de siste oppgavene som blir gjennomgått.

Eksamensoppgavene finner du en lenke til under "Studier" på hjemmesiden til Matematisk institutt. Deretter klikker du den kurskoden og året.

Publisert 5. jan. 2005 10:06 - Sist endret 12. mai 2005 17:12