Øvelser: STK1000-v05

Oppgaver som er gjennomgått:

Uke 3 (gjennomgått 19/1): Fra læreboka (IPS): 1.1, 1.6, 1.8, 1.18, 1.25, 1.26, 1.49, 1.50, 1.65, 1.75.

Uke 4 (gjennomgått 26/1): 1.55, 1.56, 1.57, 1.78, 1.80,1.82, 1.88, 1.93, 1.99, 1.111. Dataene som trengs til de tre første oppgavene ligger under "Programmer og data - data i tekst format". Her er alle datasettene i boka og du klikker på "Ch01" og leter deg fram til "TA01_009.TXT", klikker på det og limer inn dataene i MINITAB med "Copy" og "Paste". Dataene som trengs til oppgave 1.111 er her. Du kan bruke MINITAB i denne oppgaven, klikk "Graph - Probability plot". Synes du plottene ligner de tilsvarende du finner i IPS. Hva er forskjellen?

Uke 5 (gjennomgått 2/2): Fra læreboka: 1.111, 1.116 (frivillig), 2.12, 2.15, 2.18, 2.19, 2.25, 2.34. Dessuten eksamen ST005, høst 2000: Oppgave 2 og 3a. (Eksamensoppgavene finner du en lenke til under "Studier" på hjemmesiden til Matematisk institutt. Deretter klikker du den kurskoden og året.)

I oppgave 1.116 trenger du MINITAB eller et annet program, og oppgavene 2.12, 2.15 og 2.25 bør helst løses med MINITAB).

Uke 6 (gjennomgått 9/2): Fra læreboka: 2.38, 2.39, 2.45, 2.52, 2.60 og 2.66. Dataene som trengs til oppgave 2.45,2.60 og 2.66 (med kommaer) er her, her. og her.

Fasit til oppgave 2.60 er her,

Uke 7 (gjennomgått 16/2): Fra læreboka: 3.17, 3.19, 3.29, 3.58, 3.59, 3.60, 3,62, 3.65. Dessuten eksamen ST005, høst-2000: Oppgave 1, vår-2001: Oppgave 2, høst-2001: Oppgave 1.

Uke 8 (gjennomgått 23/2): Fra læreboka 4.11, 4.13, 4.27, 4.35, 4.50, 4.52, 4.53, 4.92, 4.107, 4.125, 4.126.

Fasit til oppgave 4.52 er her,

Uke 9 (gjennomgått 2/3): 4.74, 4.75, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.112, 4.116, 4,120 og 4.121.

Uke 10 (gjennomgått 9/3): 5.1, 5.4, 5.12, 5.19, 5.28, 5.29, 5.35, 5.40 og eksamen ST005 november 2000: Oppgave 3.

Uke 14 (gjennomgått 6/4): 5.48, 5.51, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 og eksamen ST005 desember 2001: Oppgave 3.

Uke 15 (gjennomgått 13/4): 6.11, 6.20, 6.31, 6.35, 6.37, 6.40, 6.48 og 6,49.

Uke 16 (gjennomgått 20/4): 7.2, 7.4, 7.12, 7.13, 7.16, 7.19 og eksamen ST005 høst 2002 oppgave 4. I oppgave 7.16 og 7.19 bør du bruke MINITAB. Dataene ligger på hjemmesiden.

Uke 17 (gjennomgått 27/4): 7.31, 7.44,7.53, 7.74, 7.87 og eksamen ST005 våren 2003 oppgave 1. Anta samme standardavvik i eksamensoppgaven.

Uke 18 (gjennomgått 4/5): 10.1,10.9,10.11, 10.20 og eksamen ST005 våren 2002 oppgave 3, punktene a)-e) og g). Du bør bruke MINITAB for å gjøre beregningene i oppgavene fra IPS. Dataene som trengs, ligger på hjemmesiden.

Uke 19 (gjennomgått 11/5): 6.79, eksamen STK1000-h03 oppgave 6. Dette er de siste oppgavene.

Eksamensoppgavene finner du en lenke til under "Studier" på hjemmesiden til Matematisk institutt. Deretter klikker du den kurskoden og året.

Publisert 5. jan. 2005 10:06 - Sist endret 12. mai 2005 17:15