Pensum/læringskrav

Litteratur

David S. Moore & George P. McCabe: Introduction to the Practice of Statistics, fourth edition, 2003. W. H. Freeman and Company. ISBN: 0-7167-9657-0 (ib.) .

Foreløpig pensum er kapitlene 1, 2.1-2.4, 3.1-3.2, 3.3 (delen om enkle tilfeldige utvalg), 3.4, 4, 5, 6.1-6.3, 7.1-7.2, 10.1, 11.1 frem til og med side 714.

Alle oppgaver som blir gjennomgått i løpet av kurset er å betrakte som pensum.

Læreboka har egen hjemmeside . Her ligger det blant annet en rekke kontrollspørsmål (quiz) for de som vil teste seg selv på de ulike kapitlene. (Vær snill å ikke legg inn epost adresse til lærer her!)

Studentene må også skaffe seg

  • Notatet "Starthjelp i MINITAB"

Læreboka fås hos Akademika. Minitab-notatet kan finnes her. Eksamensoppgaver i ST005 (eldre versjon av kurset) kan lastes ned her .

Endelig pensum

Lærebok: David S. Moore & George P. McCabe: Introduction to the Practice of Statistics, fourth edition, 2003, W. H. Freeman and Company.

Pensum er kapitlene 1, 2.1-2.4, 3.1-3.2, 3.3 (delen om enkle tilfeldige utvalg,side 248-250), 3.4, 4, 5, 6.1-6.3, 7.1-7.2, 10.1, 11.1 frem til og med side 714.

De delene som er merket med * er ikke pensum bortsett fra

  • "Understanding r^2" i avsnitt 2.3

  • "The pooled two-sample t procedures" i avsnitt 7.2

som er pemsum.

Alle oppgaver som er gitt i løpet av kurset, er å betrakte som pensum.

Publisert 25. okt. 2004 23:10 - Sist endret 11. mai 2005 11:24