Den 6. mars hadde Ingrid …

Den 6. mars hadde Ingrid Glad og Pål Henriksen møte med studentenes tillitsvalgte Lisa Burrell og Ihna Stallemo. Konklusjonen fra møtet er at det foreløpig ikke ser ut til at det er behov for noen omfattende evaluering av undervisningen, men at vi fortsetter med møter med tillitsvalgte. Studenter som har kommentarer til undervisningen oppfordres til å si ifra til de tillitsvalgte eller Ingrid/Pål direkte med en gang det kommer opp noe.

Publisert 14. mars 2007 12:53 - Sist endret 5. juni 2007 14:25