Pensum/læringskrav

Litteratur

Lærebok: John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Second Edition, 1995, Duxbury Press.

Pensum blir hentet fra kapitlene 6, 8, 9 , 10, 11 og 14.

Dessuten vil følgende notat være pensum: Konfidensintervall: Notat til STK1110

Alle oppgaver som gjennomgås i løpet av kurset er å betrakte som pensum.

Eksamen

Til eksamen er tillatte hjelpemidler godkjent kalkulator og Formelsamling for STK1100/STK1110

Endelig pensumliste for h06

Lærebok: John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Second Edition, 1995, Duxbury Press.

Pensum er:

  • Kapittel 6: Hele, unntatt bevis for Theorem A s. 180-81.
  • Kapittel 8: Avsnitt 8.1-5, unntatt bevis for Theorem A i avsnitt 8.5.2, s. 262-263 og bevis for Theorem B s. 264-265. Dessuten utgår stoff på side 271 og 272, etter eksempel C, i avsnitt 8.5.3
  • Kapittel 9: Avsnitt 9.1-2 og 9.4.
  • Kapittel 10: Hele, unntatt avsnitt 10.2.2 om The Survival function. Dessuten er eksmpel A i avsnitt 10.4.6 om bootstrap konfidensintervaller ikke pensum.
  • Kapittel 11: Avsnitt 11.1, 11.2, 11.2.1-2, unntatt utledning av likelihood ratio test, s. 293 l. 7-s. 295 l. 8. Dessuten er avsnitt 11.3 og 11.3.1 pensum.
  • Kapittel 14: Avsnitt 14.1-2 og 14.5

Dessuten er følgende notat være pensum: Konfidensintervall: Notat til STK1110

Obligatoriske oppgaver og alle ukeoppgaver som er gitt i løpet av kurset er også å betrakte som pensum.

Publisert 24. apr. 2006 23:39 - Sist endret 17. nov. 2006 12:55