Beskjeder

Publisert 16. des. 2008 11:27

Sensuren i STK1110-h08 er nå klar. Resultatet ble 2 A, 7 B, 12 C, 2 D, 4 E og 4 F. De som fikk F får en ny sjangse i begynnelsen av januar.

Publisert 31. okt. 2008 12:20

I forhold til oppgavearket manglet det et observasjonspar i filen "snake" under "data" på hjemmesiden. Det er nå rettet. I tillegg er det en trykkfeil i oppgave 3d. Nivået skal være 5%.

Publisert 22. okt. 2008 11:14

Teksten til den andre obligatoriske oppgaven er nå lagt ut. Dere finner dataene under "Data" i kolonnen til venstre.

Publisert 30. sep. 2008 16:54

Utenfor åpningstid for ekspedisjonen blir det satt ut en kasse ved heisen i 7. etg i N.H. Abels hus. Her kan dere levere obligene når huset er åpent. Når ekspedisjonen er åpen, skal oppgavene leveres i ekspedisjonen. Fristen for å levere obligen er fortsatt fredag 3/10 kl. 14.30.

Publisert 16. sep. 2008 15:59

Teksten til den første obligatoriske oppgaven er nå lagt ut.

Publisert 10. sep. 2008 16:16

Rebekka Mørken, rebekkmj@student.matnat.uio.no, og Vu Pham, vudp@student.matnat.uio.no, er studentrepresentanter i STK1110 høsten 08.

Publisert 3. sep. 2008 11:55

På forelesningen fredag 5/9 vil det bli valgt studentrepresentanter for STK1110-h08. Minst en bør være fra et av programmene MIT eller MAEC.

Publisert 13. aug. 2008 21:45

Det blir ingen plenunsgjennomgang av oppgaver fredag 22. august. I stedet blir det en dobbelttime forelesninger.

Emnet for forelesningene onsdag og fredag vil være om grunnleggende estimering, avsnitt 8.1-2 og eksempel A i avsnitt 8.4, og om konfidensintervaller ( notatet bortsett fra stoff om ukjent varians i normalfordeling; fra side 3 linje 8 nedenfra til side 4 linje 11 nedenfra).