Pensum/læringskrav

Litteratur

Lærebok: John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Third Edition, 2007, Duxbury, Thomson Brooks/Cole. (ISBN: 0-534-39942-8)

I tillegg vil følgende notat være pensum:

Stoff som er gjennomgått i de obligatoriske oppgavene og i ordinære ukeoppgaver er også pensum til eksamen.

Støttelitteratur, som utfyller deler av pensum i læreboka:

Eksamen

Til eksamen er tillatte hjelpemidler godkjent kalkulator og Formelsamling for STK1100/STK1110

Endelig pensumliste STK1110-h08

Lærebok: John A. Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Third Edition, 2007.

Føgende avsnitt i boka er pensum:

  • Kapittel 6: Avsnitt 6.1, avsnitt 6.2, avsnitt 6.3 (med unntak av teorem A sidene 195-196 og bevisene for korrolar A og teorem B side 197).
  • Kapittel 8: Avsnittene 8.1-8.4, avsnitt 8.5 (bare t.o.m. linje 9 på side 272).
  • Kapittel 9: Avsnitt 9.1, avsnitt 9.2 (uten beviset side 332), avsnitt 9.3 (bare t.o.m eksempel A side 337), avsnitt 9.8.
  • Kapittel 10: Avsnitt 10.2.3, avsnitt 10.6.
  • Kapittel 11: Avsnitt 11.1, avsnitt 11.2 (med untak av avsnittene 11.2.3 og 11.2.4 og stoffet om likelihood ratio test fra linje 3 ovenfra på side 426 til linje 6 ovenfra på side 428), avsnitt 11.3 (bare t.o.m. side 447).
  • Kapittel 14: Avsnittene 14.1-14.5.

Det er utarbeidet et supplerende notater som også er pensum:

Stoff som er gjennomgått i de obligatoriske oppgavene og i ordinære ukeoppgaver er også pensum til eksamen.

Publisert 22. apr. 2008 18:45 - Sist endret 11. nov. 2008 16:41