Avsnittet om Tolerance Intervals s. …

Avsnittet om Tolerance Intervals s. 398 og avsnittet om bruk av tabell A.17 s. 437-438 er ikke pensum. Dette er nå rettet opp i pensumlisten.

Publisert 26. nov. 2009 13:51 - Sist endret 18. des. 2009 12:35