Datafiler til obligatorisk oppgave 2 høsten 2009:

temperatur

vannstand