Pensum/læringskrav

Litteratur

Lærebok: Devore & Berk: Modern Mathematical Statistics with Applications, 2007. Duxbury. ISBN: 0-495-11860-5.

Endelig pensum fra læreboken:

  • Kap. 7.1-7.2
  • Kap. 8.1-8.4, unntatt side 398 om 'Tolerance Intervals'.
  • Kap. 9.1-9.4, samt 9.5 s. 456-457. Side 437-438 går ut.
  • Kap. 10.1-10.5
  • Kap. 12.1-12.7, unntatt s. 607-608, 635-637, 654-657, nederst 672-674

Stoff som er gjennomgått i de obligatoriske oppgavene og i ordinære ukeoppgaver er også pensum til eksamen.

Eksamen

Til eksamen er tillatte hjelpemidler godkjent kalkulator og Formelsamling for STK1100/STK1110

Publisert 2. apr. 2009 15:11 - Sist endret 26. nov. 2009 13:50