Programpakken R

Vi vil bruke programpakken R i STK1110.

R er en omfattende programpakke som kan gjøre en rekke statistiske og numeriske beregninger. R kan også brukes til å lage grafikk med høy kvalitet.

R er gratis, og du kan selv laste ned programmet til PCen din. Klikk her for å laste ned R og for informasjon om programmet.

I STK1110 vil vi nøye oss med å bruke R til forholdsvis enkle beregninger. På forelesning den første uken blir det gitt en kort introduksjon til R . Ytterligere hjelp til bruk av R vil bli gitt i forbindelse med øvingene og i forelesningene.

 

Instruksjonene nedenfor er under konstruksjon - se bort fra denne delen foreløpig og bruk data som ligger lenket opp under 'Oppgaver til hver uke'!!

 

Læreboken inneholder mange oppgaver og eksempler med tilhørende datasett. Disse kan gjøres tilgjengelig i R.

På linux gjøres dette ved følgende prosedyreØ

  1. Last ned filen stk1110_1.0.tar.gz
  2. I R, gi kommandoen  install.packages("STK1110_1.0.tar.gz",repos=NULL)
  3. I R, gi kommandoen library(STK1110) for å gjøre dataene tilgjengelige (som et bibliotek)
  4. I R, gi kommandoen data(package = "STK1110") for å få en liste over dataset
  5. I R, gi kommandoen data(exe01_11) for å gjøre datasettet exe01_11 tilgjengelig

Punktene 1 og 2 trenger du kun å gjøre en gang (og du kan slette filen STK1110_1.0.tar.gz etterpå).

Punkt 3 må du gjøre hver gang du starter opp en ny sesjon av R.

På windows er følgende trinn nødvendige

  1. Last ned filen stk1110.zip
  2. I R, gi kommandoen  install.packages("STK1110.zip",repos=NULL)
  3. I R, gi kommandoen library(STK1110) for å gjøre dataene tilgjengelige (som et bibliotek)
  4. I R, gi kommandoen data(package = "STK1110") for å få en liste over dataset
  5. I R, gi kommandoen data(exe01_11) for å gjøre datasettet exe01_11 tilgjengelig
Publisert 19. aug. 2013 14:43 - Sist endret 28. aug. 2013 14:07