Oppgaver

Her legger jeg ut øvingsoppgaver til hver uke. Ukenummeret refererer til den uken oppgavene regnes i gruppetimene. Plenumsgjennomgang vil bli torsdag uken etter kl. 10.15-12.

Jeg vil som regel legge ut oppgavene onsdag (eller aller senest fredag) etter forelesning uken før de skal regnes.

Uke 35 (26/8-30/8):  Oppgaver fra boken: Kapittel 7, oppgave 1, 4, 6, 11, 19. I oppgave 1, 4, og 6 kan du bruke R. Datafilene er gitt som /studier/emner/matnat/math/STK1110/h13/exe7-01.txt  /studier/emner/matnat/math/STK1110/h13/exe7-04.txt og /studier/emner/matnat/math/STK1110/h13/exe7-06.txt.

Eksamen ST101 1997 oppgave 3 /studier/emner/matnat/math/STK1110/h13/ST101_1997_2.pdf ( I punkt b) er det en trykkfeil. Nevneren skal være a ikke a kvadrert.)

Ekstraoppgave 1 /studier/emner/matnat/math/STK1110/h13/ekstra-oppgave-uke35.pdf. Bruk resultatene til å vise at variansen til den forventningsrette estimatoren i eksempel 7.7 blir som påstått i eksempelet.

 

Uke 36 (2/9-6/9): Oppgaver fra boken: Kapittel 7, oppgave 15, 23, 29. Kapittel 8: oppgave 5, 10.

Eksamen ST101 1991 oppgave 2 (ikke f) /studier/emner/matnat/math/STK1110/h12/ST101_1991_1.pdf

NB! Ekstraoppgave 2 og 3 /studier/emner/matnat/math/STK1110/h12/ekstra-oppgaver-uke36.pdf

 

Uke 37 (9/9-13/9): Oppgaver fra boken: Kapittel 8: oppg. 13, 17, 20, 23, 28

Eksamen STK1110 2005 oppg. 1 (lenke : klikk på Oppgaver til venstre utenfor semestersiden)

Eksamen ST101 1992 oppgave 3 a)-d) /studier/emner/matnat/math/STK1110/h12/ST101_1992_2.pdf

 

Uke 38 (16/9-20/9): Oppgaver fra Kapittel 8: 31, 33ab, 34, 38, 45, 46 og 47.

Eksamen ST100 H2003: Oppgave 3. (Se her for hint til punktene a og c.) /studier/emner/matnat/math/STK1110/h12/ST100_2003_2-2.pdf

Oppgaver fra Kapittel 9: 1 og 2

 

Uke 39 (23/9-27/9): Oppgaver fra Kapittel 9: 4 , 10, 19, 23,  27, 30 og 32.

Ekstraoppgave 4 . (Før du gjør oppgaven, kan det være lurt å lese det supplerende notatet om hypotesetesting.)

Oppgave 2 fra STK1110-h05:/studier/emner/matnat/math/STK1110/oppgaver/STK1110_2005_2.pdf .( I punkt d er det spørsmål om P-verdien til testen. P-verdier vil bli gjennomgått på forelesning fredag i uke 39.)

 

Uke 40 (30/9-4/10): Oppgaver fra Kapittel 9: 37, 38, 52, 55, 56, 86, 88, samt eksamen STK1110 høsten 2007 oppgave 3 (se til venstre for lenke til eksamensoppgaver). Merk at notasjonen for fraktilene i kji-kvadratfordelingen er en annen i tabell 3 i eksamensoppgaven enn den notasjonen som brukes i læreboka.

 

Uke 41 (7/10-11/10): Ingen undervisning denne uken pga midtveiseksamen i andre emner.

 

Uke 42 (14/10-18/10): Jobb videre med øving fra uke 40 hvis nødvendig (den var lang). Oppgaver fra kapittel 10: 1, 2, 4a, 5, 12. Prøv på Ekstraoppgave 5.

 

Uke 43 (21/10-25/10): Large sample z:  Oppgave 10.14 i boken (Bruk normalfordeling selv om variansene må estimeres, large sample test)

To-utvalg-t: Oppgave 26, 29, 32 fra kapittel 10 i boken

To-utvalg-t med lik varians: Eksamen i ST 100 høsten 2001 : Oppgave 1, Eksamen STK1110 høsten 2007: Oppgave 1

Inferens for to varianser: Kapittel 10: 27, 62, 66, 68

 

Uke 44 (28/10-1/11):  Parret sammenligning: Oppgave  10.41 og 10.42 i boken. Eksamen STK1110 h09: Oppgave 1. Oppgaver fra kap. 10 i boken: 49, 51, 54, 111. Oppgaver fra kap. 12 i boken: 3, 6, 9. Bruk R i oppg. 3.

 

Uke 45 (4/11-8/11):  Oppgaver fra boken, kapittel 12: 13, 17, 23, 24, 27, 31

Eksamen ST102 2001 oppg. 1

Eksamen ST100 2005 oppg. 5

 

Uke 46 (11/11-15/11): Ekstraoppgave 6, oppgaver fra boken kapittel 12: 45 a-c, 51 a-f, 58, 65, 66

Eksamen STK1110 h10: Oppgave 3

Eksamen ST100 2001: Oppgave 3. I oppgaven henvises det til et vedlegg med minste kvadraters estimater (i punkt a) og et residualplott (i punkt c). Dette vedlegget er ikke gitt i den oppgaveteksten du får, så du må i stedet bruke R for å finne minste kvadraters estimater og residualplottet

 

Uke 47 (18/11-22/11): Siste øving! Oppgaver fra boken kapittel 12: 78, 86

Eksamen STK1110 2007: oppg. 2

Eksamen STK1110 2010: oppg. 1

Eksamen STK1110 2011: oppg. 1

Publisert 22. aug. 2013 13:49 - Sist endret 13. nov. 2013 13:02