Pensum/læringskrav

Litteratur og pensum

Lærebok: Devore & Berk: Modern Mathematical Statistics with Applications, 2007. Duxbury. ISBN: 0-495-11860-5.

NB! Dette er boken som har vært brukt i kurset STK1100 de siste årene; vi fortsetter med samme bok i dette kurset. Hvis du ikke har boken fra tidligere kurs, prøv å finne en brukt! I slutten av 2012 kom boken ut på nytt forlag (Springer), denne er *nesten* identisk med boken fra 2007, og kan antakelig fint brukes. Den nye utgaven finnes også som e-bok på nettet. Da majoriteten av studentene dette semesteret vil ha 2007-boken fra før, blir pensum, oppgaver osv. definert ut fra denne.

Endelig pensumliste:

Kapittel 4: Seksjon 4.6 frem t.o.m. s. 212.

Kapittel 6: Seksjon 6.4 (Unntatt: begrunnelse for uavhengighet av gjennomsnitt og S^2  på sidene 313-314. Resultatet forutsettes imidlertid kjent. Unntatt også utledningen av tetthet til t-fordelingen på sidene 315-316 og utledning av forventning og varians på side 317.)

Kapittel 7: Seksjonene 7.1-2, unntatt eksemplene 7.9 og 7.24.

Kapittel 8: Seksjonene 8.1-4, unntatt avsnitt om toleranseintervall på sidene 398-399.

Kapittel 9: Seksjonene 9.1-4, pluss sidene 456-457 i seksjon 9.5.

Kapittel 10: Seksjonene 10.1-5, unntatt utledningen på side 488.

Kapittel 12: Seksjonene 12.1-7, unntatt avsnittene "The Logistic Regression model" sidene 607-608, "Regression and ANOVA" sidene 635-636, "Fitting the Logistic Regression Model" sidene 636-637 og "Other Inferences Concerning rho" sidene 655-657.

Stoff i de obligatoriske oppgavene og i de ordinære ukeoppgavene vil også være pensum til eksamen.

 

Eksamen

Til eksamen er tillatte hjelpemidler godkjent kalkulator og Formelsamling for STK1100/STK1110

 

 

Publisert 9. juli 2013 15:15 - Sist endret 26. nov. 2013 14:24