Forelesninger STK1110 høsten 2013: Foreløpige planer.

Nedenfor er en foreløpig  plan for forelesningene i STK1110 høsten 2013. Noe justeringer etterhvert blir trolig nødvendig.

  • Uke 34-35: Estimering, stoff fra kapittel 7.
  • Uke 36-37: Konfidensintervall, t-fordeling og kji2-fordeling, stoff fra kapittel 6 og 8.
  • Uke 38-39: Hypoteseprøving, stoff fra kapittel 9.
  • Uke 40: To utvalg og F-fordeling, stoff fra kapittel 10.
  • Uke 41: Ingen undervisning på grunn av midtveiseksamener.
  • Uke 42: Pardata, stoff fra kapittel 10.
  • Uke 43-46: Enkel og multippel regresjon, stoff fra kapittel 12.
Publisert 8. aug. 2013 13:53 - Sist endret 8. aug. 2013 13:53