Beskjeder

Publisert 31. des. 2017 15:56

er her.

Publisert 8. des. 2017 14:01

Dere må selv ta med formelsamlinga på eksamen.

Publisert 20. nov. 2017 10:02

Det blir orakeltjeneste på Fredag 1. desember, kl. 10-12 og Tirsdag 12. desember, 12:15-14.

Begge dager møtes vi i Niels Henrik Abels hus: Undervisningsrom 107.

Publisert 17. nov. 2017 09:57

Gruppetimen og plenumsregningen i dag er dessverre avlyst pga sykdom. 

Publisert 6. nov. 2017 15:02

Det er lagt ut en utvidet versjon av formelsamlinga. Utvidelsen består i en sammenfatning av egenskaper for maximum likelihood estimatorer samt likelihood ratio testen. Versjonen på engelsk er tilsvarende utvidet. Formelsamlinga kan (bør!) tas med på eksamen.

Publisert 26. okt. 2017 09:32

er nå lagt ut. Fristen for innlevering er torsdag 9. november kl. 14:30.

Publisert 26. okt. 2017 08:12

Jeg videreformidler en henvendelse fra studierektor på UiO som ønsker at dere besvarer undersøkelsen det informeres om nedenfor:

Studiebarometeret - er en undersøkelse der studentene får gi sitt syn på blant annet studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning og vurderingsformer. For UiO er det viktig å få studentenes syn på sin egen studiehverdag. Studentenes tilbakemelding er avgjørende for at vi kan gjøre mer av det som er bra, og se nærmere på det de mener er mindre bra.

Studiebarometeret er en spørreundersøkelse for 2. og 5. års-studenter. Svarperioden er fra 24. oktober til 14. november kl. 1200.
Mer informasjon om Studiebarometeret finner dere på http://studiebarometeret.no/no/artikkel/2

Publisert 29. sep. 2017 11:36

I innledningen sto det en setning om å innlevere med Matematisk institutts forside. Dette er noe som hang igjen fra tidligere rutiner for innlevering og gjelder ikke lenger. Obligen er oppdatert på dette punktet.

Publisert 21. sep. 2017 10:11

er nå lagt ut, se  flg. lenke. Den skal innleveres elektronisk innen torsdag 5. oktober, kl. 14:30 som forklart i en tidligere beskjed. Som vanlig får dere en mulighet til å rette opp mangelfullt besvarte obliger.

Publisert 8. sep. 2017 10:18

Fra og med høsten 2017 skal alle obligatoriske oppgaver leveres elektronisk i Devilry. 

  • Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil. 
  • Scannede ark må være godt lesbare. Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli rettet, men 2. gangsforsøk kan innvilges. 
  • Besvarelsen skal inneholde navn, emne og oblignummer. 

Les informasjonen om obligatoriske oppgaver nøye: http://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html

Publisert 30. aug. 2017 09:56

Eline Larsen Valen (elinelv at student.matnat.uio.no) vil være tillitsvalgt student for STK1110 H17. Send henne gjerne en email hvis du har kommentarer til undervisningen.

Publisert 24. aug. 2017 12:15

Som angitt i første beskjed er det både grupper og plenumsøvelse i Uke 34. Nå er plenumsøvelsen fredag 25/8 også satt opp i Timeplanen.

Publisert 20. aug. 2017 20:53

Første forelesning er mandag 21. august. Første uke begynner i tillegg forelesninger mandag og tirsdag også gruppene på torsdag og fredag samt plenumsøvelsene på fredag. Merk at gruppa på fredag førstkommende vil være et i annet rom enn i resten av semesteret.

Vi skal bruke samme bok som i STK1100, Devore & Berk: Modern Mathematical Statistics with Applications. En skisse av pensum er gitt under Pensum/Læringskrav. Planen for første ukes forelesninger er å gå gjennom Section 6.4 samt Appendixet til Kapittel 6.

Vi skal bruke statistikkprogrammet R. R kan kjøre på Windows, Mac og Linux og kan lastes gratis fra følgende link. I tillegg til standard R bør dere laste ned overbygningen R Studio (også gratis). En kort in...