Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. november

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 14. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Store fysiske lesesal Fysikkbygningen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 11:00