Oppgaver

Her legger jeg ut øvingsoppgaver til hver uke. Ukenummeret refererer til den uken oppgavene regnes i gruppetimene. Plenumsgjennomgang vil bli uken deretter.

De oppgavene som nummerert med oddetall har løsninger bak i boken. Når noen av disse blir gitt som ukeoppgaver, vil de vanligvis ikke bli gjennomgått i plenum. Men dere kan få hjelp på regneøvelsene også til disse oppgavene.

R-skript til ulike oppgaver blir lagt under http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK1110/h17/r-script/

Nye oppgaver

Uke 46 (20/11-24/11):

Tidligere oppgaver

Uke 46 (13/11-17/11, plenum 17/11): (Ble avlyst pga. sykdom)

Uke 45 (6/11-10/11, plenum 10/11): 

Uke 44 (30/10-3/11, plenum 3/11): 

Uke 43 (23/10-27/10, plenum 27/10): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 12.3 (s. 651-654): Oppgave 31, 32, 33 og 34.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel  12.4 (s. 660-662): Oppgavene 47 og 48.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel  12.6 (s. 679-682): Oppgavene 73 og 74.
 • Eksamen 2014, Oppgave 4 muligens untatt punkt e)
 • Eksamen 2012, Oppgave 3
 • Eksamen 2011, Oppgave 3
 • Ekstraoppgavene 2.1, 2.2 og 2.3 om regresjon.
 • Notater fra plenumsregning

Uke 42 (16/10-20/10, plenum 20/10): 

Uke 40 (2/10-6/10, plenum 6/10): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 10.1 (s. 495-498): Oppgavene 1, 2, 5, 10, 11, 12.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 10.2 (s. 505-509): Oppgavene 26, 27, 29, 32.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 10.3 (s. 517): 41, 42.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 10.4 (s. 525): 48, 49.
 • Eksamen i ST 100 høsten 2001 : Oppgave 1 
 • Eksamen STK1110 høsten 2007: Oppgavene 1 og 3
 • Løsningsforslag fra plenum.

Uke 39 (25/9-29/9, plenum 29/9): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 9.3 (s. 454-455): Oppgavene 38 og 40.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 9.4 (s. 465-467): Oppgavene 45, 46, 51, 52, 55, 56, 59.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 9.5 + Supplementary exercises (s. 478-483): 60, 61, 82, 88, 94.
 • Eksamen STK1110, H2010, Oppgave 2.
 • Eksamen STK1110, H2011, Oppgave 2.
 • Løsningsforslag fra plenum.

Uke 38 (18/9-22/9, plenum 22/9): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 9.1: Oppgavene 1, 4, 9 og 12 .
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 9.2: Oppgavene 15, 16, 19, 22, 25, 27, 32 og 34.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 9.3: Oppgavene 38, 41.
 • Løsningsforslag fra plenum.

Uke 37 (11/9-15/9, plenum 15/9): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 8.2 (s. 399-401): Oppgavene 23, 26, 27.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 8.3 (s. 407-408): Oppgavene 33, 34, 37.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 8.4 (s. 411): Oppgavene 46, 47.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 8.5 (s. 418-419): Oppgavene 49, 50, 57.
 • Eksamen STK1110 H15: Oppgave 1.
 • Løsningsforslag og R-script fra plenum.

Uke 36 (4/9-7/9, plenum 7/9): 

 • Example 7.19 i Devore & Berk (s. 355-356)
 • Example 7.24 i Devore & Berk (s. 358-359)
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 6.4 (s. 328): Oppgave 76
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 7.4 (s. 370): Oppgavene 42, 44, 46, 47 og 48
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 8.1 (s. 390-391): Oppgavene 2, 6, 8 og 9.
 • Løsningsforslag fra plenum.

Uke 35 (28/8-1/9, plenum 1/9): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 7.1 (s. 347-350): Oppgavene 1, 4, 6, 11, 15 og 19. Oppgavene 1, 4 og 6 kan med fordel gjøres i R og du finner dataene her.
 • Fra Devore & Berk, Kapittel 7.2 (s. 359-361): Oppgavene 22, 23, 29 og 31.
 • Her er noen løsningsforslag og R-script til oppgavene fra plenum.

Uke 34 (21-25/8, plenum 25/8): 

 • Fra Devore & Berk, Kapittel 6 (s. 325-326): Oppgavene 46-50, 55, 59, 65 og 66.  NB. Formelen for tettheten til kjikvadrattetthetene på side 315 har en kritisk trykkfeil. Bruke den korrekte formelen (4.10) på s. 200!
 • Oppgave 54 var opprinnelig også satt opp som ukesoppgave, men trekkes tilbake pga. en ytterligere trykkefeil i tettheten for t-fordelingen på s. 321. Det skal stå 1/sqrt(pi*nu). En liste over trykkfeil i D&B vil følge.
 • Ekstraoppgaver (illustrasjon av store talls lov og sentralgrenseteoremet i R)
Publisert 20. aug. 2017 20:40 - Sist endret 30. nov. 2017 12:38