Pensum/læringskrav

Litteratur og pensum

 

Jay L. Devore & Kenneth N. Berk: Modern Mathematical Statistics with Applications, second edition, 2012. Springer. ISBN: 978-1-4614-0390-6.

Boka er også tilgjengelig som e-bok fra universitetsbiblioteket (direkte link http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-0391-3)

Det finnes en 2007-utgave fra Duxbury som ble brukt inntil 2013. Denne versjonen er nesten identisk med 2012-versjonen og kan også brukes, selv om nyeste versjon er anbefalt. Pensum vil defineres ut fra 2012-utgaven. De som har 2007-utgaven kan se på semestersiden for 2013 for en indikasjon på hvilke sider som er pensum.

 

Endelig pensumliste 2017 (fra 2012-utgaven av boken):

Kapittel 6: Seksjon 6.4 (Unntatt: begrunnelse for uavhengighet av gjennomsnitt og S^2  på side 319. Resultatet forutsettes imidlertid kjent. Unntatt også utledningen av tetthet til t-fordelingen på sidene 321-322 og utledning av forventning og varians på side 322 og 323.)

Kapittel 7: Seksjonene 7.1, 7.2 og 7.4.

Kapittel 8: Seksjonene 8.1-5 (hele).

Kapittel 9: Seksjonene 9.1-4, pluss innledning og avsnittene Statistical versus practical significance (s 467-469) og avsnittet Likelihood ratio test (s 475-478) i Seksjon 9.5.

Kapittel 10: Seksjonene 10.1-6, unntatt utledningen på side 500.

Kapittel 12: Seksjonene 12.1-8.

 

Stoff i de obligatoriske oppgavene og i de ordinære ukeoppgavene vil også være pensum til eksamen.

 

Eksamen

Til eksamen er tillatte hjelpemidler godkjent kalkulator og Formelsamling for STK1100/STK1110

 

 

Publisert 11. aug. 2017 10:57 - Sist endret 9. nov. 2017 09:59