Forelesninger STK1110 høsten 2017: Oversikt og foreløpige planer.

Her legges det ut hva som er gjennomgått på forelesningene i STK1110 Høste 2017 sålangt samt plan for de videre forelesningene. Noe justeringer av planene blir trolig nødvendig.

Tidligere ukers forelesninger

Uke 34: Avsnitt 6.4 om kji-kvadrat, T- og F-fordelingen samt Appendix til Kapittel 6: bevis for sentralgrenseteoremet. NB. Vi må ta F-fordelingen litt mer grundig senere (i forbindelse med Kap. 10 og 12).

 
Uke 35 (28/8-1/9): 7.1 (Repetisjon) og 7.2: Momentestimatorer og Maximum Likelihood Estimatorer
Uke 36 (4/9-8/9): Kap. 7.4: Egenskaper for MLE og Kap. 8.1-2: Intro (repetisjon) av konfidensintervaller.
  • Et R-script for likelihood og loglikelihood for nedbørdata under antagelse av eksponensialfordeling.
  • Forelesningene mandag 4/9 og tirsdag 5/9.

Uke 37 (11/9-15/9): Kap. 8.3-8.5: Mer om konfidensintervaller

Uke 38 (18/9-22/9): Kap. 9.1-9.3 Hypotesetesting

Uke 39 (25/9-29/9): Mer om  hypotesetesting.

  • Kap. 9.4 P-verdier samt 9.5 untatt s. 469-474 (Best test for simple hypotheses og Power and uniformly most powerful tests).
  • Forelesningene Mandag 25/9 og Tirsdag 26/9.

Uke 40 (2/10-6/10): Kap. 10.1-10.4, Metoder for touvalgsdata

Uke 42 (16/10-20/10): Kap. 10.5-10.6 + Kap. 12.1, 12.2 pluss litt av 12.5

Uke 43 (23/10-27/10): Kap. 12.1-12.6 Enkel lineær regresjon, forts.

Uke 44 (30/10-3/11): Multippel lineær regresjon: Kap. 12.7-12.8 

Uke 45 (6/11-10/11): Gjenværende stoff fra Kap. 12 inkludert logistisk regresjon

Uke 46 (13/11-17/11): Repetisjon & Eksamensoppgaver

Denne ukes forelesninger

Uke 46 (13/11-17/11): Repetisjon & Eksamensoppgaver

  • Forelesning tirsdag 20/11: Repetisjon  Kap. 10 og 12. Gjennomgang av Eksamen 2006.
Publisert 27. aug. 2017 17:21 - Sist endret 20. nov. 2017 10:07