Semesterside for STK1110 - Høst 2019

Mandag 11. november ble vi ferdige med å gjennomgå nytt stoff.

I forelesningstiden fredag 15. november, mandag 18. november og fredag 22. november vil det bli gjennomgått noen tidligere eksamensoppgaver. En oversikt over de oppgavene som vil bli gjennomgått er gitt her.

Uke 46 (11-15. november) er siste uke med vanlige ukeoppgaver og gruppeundervisning.

11. nov. 2019 21:26

På forelesningen mandag 11. november vil jeg gå gjennom logistisk regresjon. Slides om dette stoffet er gitt her. (Ørnulf)

10. nov. 2019 22:59

På forelesningen fredag 8. november vil jeg fortsette med teorien for multippel lineær regresjon med matiser (avsn 12.8) med utgangspunkt i slidene fra mandag 4. november. (Det er lagt til én slide onsdag 6/11.) Jeg vil så gjennomgå avsnitt 12.5 om korrelasjon. Slides om dette stoffet er gitt her. (Ørnulf)

6. nov. 2019 14:38

På forelesningen mandag 4. november vil jeg gå gjennom teorien for multippel lineær regresjon (avsn 12.8) med utgangspunkt i slidene gitt her. (Slidene har blitt oppdatert søndag 3/11). (Ørnulf)

1. nov. 2019 10:29