Semesterside for STK1110 - Høst 2019

Løsninger av eksamensoppgavene er gitt her, og oppgavesettet er gitt her.

Alle STK1110-studenter ønskes God Jul og Godt Nytt År!

Ørnulf

16. des. 2019 20:58

Tillate hjelpemidler til eksamen i STK1110 er Godkjent kalkulator og Formelsaming for STK1100/STK1110Studentene må selv ta med formelsamlingen til eksamen. Merk at det ikke er lov til å notere i formelsamlingen.

2. des. 2019 14:46

Et løsningsforslag til det andre settet med obligatoriske oppgaver er gitt her.

25. nov. 2019 09:50

Formelsamlingen for STK1100/STK1110 er oppdatet. Det er nå tatt med resultater om momentmetoden og enveis variansanalyse, og resultatene om maksimum likelihood estimatoren er skrevet litt om (slik at de er bedre i samsvar med læreboka og det som ble gjort på forelesningene).

21. nov. 2019 20:41