Semesterside for STK1130 - Vår 2007

Det blir repitisjonsforelesning tirsdag 5e juni kl 12.15-14.00 i Aud 3 på VB og eksamensorakel torsdag 7e juni kl 14.15-16.00 Aud 4 på VB.

25. mai 2007 17:42

Oppgaver til tirsdag 29e mai: Eksamensoppgavene 1 & 2 fra ST114 1999. Dessuten gjennomgås prøveeksamenens oppgave 4 på tavlen.

Minner dessuten om at onsdags og torsdagstimene i uke 22 går ut da Nils er på konferanse i Kreta. For uke 23 (eksamensinnspurtsuken) blir det repitisjonsforelesning tirsdag den 5e juni og eksamensorakel torsdag den 7e juni. Tid og sted for dette følger i en senere melding, men det blir sannsynligvis på de vanlige tidene.

25. mai 2007 13:09

Her er den omtalte prøveeksamenen med arbeidsbyrde omtrent som en tretimers-eksamen. Minner igjen om at det ikke er undervisning onsdag 23. mai og at prøveeksamenssettet blir gjennomgått torsdag den 24. mai.

22. mai 2007 23:35