Semesterside for STK1130 - Vår 2008

NB !: Tillatte hjelpemidler i eksamen STK 1130: bare godkjent kalkulator

I tillegg får dere et utfyllende formelverk som vedlegg.

9. juni 2008 12:01

NB !: Skriftlig eksamen 11. juni, kl. 14:30 (3 timer)

Pensumskravet er kapittel 1 og deler av kap. 5 (dvs. Eks. 5.1.1, Eks. 5.3.1, kap. 5.5) i boken til Norris.

Forelesningsnotatene mine kan hentes fra ekspedisjon (ved høyre siden) for å ta kopi.

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Dessuten kan dere komme en tur på kontoret mitt ( 9. juni, 10:00-16:00), hvis dere har spørsmål.

24. mai 2008 16:34

Løsningsforslag for oppgavesett 10,11 og 12 er nå lagt ut. Merk at oppgavesett 10 og 12 har tilhørende R-kode som er linket til helt øverst i løsningsforslaget.

15. mai 2008 17:14