Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.08.2005Bent Natvig  B 81, N.H. Abels Hus  Hva er pålitelighetsanalyse?  I denne forelesningen vil vi gi en oversikt over kurset, samt gjennomgå grunnleggende begreper og definisjoner. Mer spesielt gjennomgås kapittel 1, 2.1 frem til og med eks. 2.1.4 og 3.1 frem til og med eks. 3.1.2 minus Teorem 3.1.1.  
26.08.2005Bent Natvig  samme sted  Deterministisk systemanalyse  Teorem 3.1.1, eks. 3.1.3, 3.1.4, resten av 2.1, 2.2 frem til og med Teorem 2.2.4, Lemma 3.1.2. 
31.08.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  Følgende øvelser gjennomgås: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.

 

02.09.2005Bent Natvig  samme sted  Resultater for koherente og monotone systemer  Teorem 3.1.3, resten av 2.2. 
07.09.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser og forelesninger  Følgende øvelser gjennomgås: 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2. Følgende stoff foreleses: resten av 3.1, start 2.3. 
09.09.2005Bent Natvig  samme sted  Stier og kutt samt strukturell betydning av komponenter  2.3, 2.4. 
14.09.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser og case studie  Følgende øvelser gjennomgås i første time: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5. I andre time gjennomgåes det meste av case studiet 5.1. 
16.09.2005Bent Natvig  samme sted  Moduler samt metoder til beregning av eksakt systempålitelighet  2.5, 3.2 A, B, C. 
21.09.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  Følgende øvelser gjennomgås: 2.3.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, Eksamen ST105 1981 oppgave 4.  
23.09.2005Bent Natvig  samme sted  Beregning av eksakt systempålitelighet  3.2 D. 
28.09.2005Professor II Eivind Damsleth  samme sted  Noen statistiske problemstillinger i oljeindustrien  Forelesningen vil ta for seg et utvalg av problemstillinger fra oljebransjen, knyttet til: leting etter petroleumsforekomster, beslutning under usikkerhet samt regularitet og pålitelighet under drift. Det vil også bli knyttet noen kommentarer til jobbsituasjon og arbeidsform for en statistiker i oljebransjen. Det vil ikke være nødvendig med noen spesiell bransjekunnskap for å ha utbytte av forelesningen. 
30.09.2005Bent Natvig  samme sted  Dynamisk systemanalyse samt mål for pålitelighetsmessig betydning av komponenter  3.3, resten av 5.1, 3.4 frem til og med Eks. 3.4.3. 
05.10.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  2.5.3, Eksamen ST105 1988, oppgave 1, Eksamen ST105 1985, oppgave 2 a,b,c. 
07.10.2005Bent Natvig  samme sted  Pålitelighetsmessig betydning av komponenter  Avslutning av 3.4. 
12.10.2005    Ingen undervisning pga. midttermineksamener   
14.10.2005    Ingen undervisning pga. midttermineksamener   
19.10.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  Følgende øvelser gjennomgås: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4. 
21.10.2005Bent Natvig  samme sted  Assosierte tilfeldige variable. Grenser for systempålitelighet.  3.5, 3.6 til og med Teorem 3.6.2. 
26.10.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  Noen kommentarer til den første obligatoriske oppgave. Eksamen ST105 1985, oppgave 2 d,e, Eksamen ST105 1984, oppgave 3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3.  
28.10.2005Bent Natvig  samme sted  Grenser for systempålitelighet  Fortsettelse 3.6 til og med Teorem 3.6.10. 
02.11.2005Stipendiat Nils Haavardsson og Bent Natvig  samme sted  Simuleringsprogrammet Riscue  Den andre obligatoriske øvelsen vil være basert på dette stoffet.  
04.11.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser og forelesning  Eksamen S105 1987, oppgave 5, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6. Resten av 3.6 foreleses.  
09.11.2005Bent Natvig  samme sted  Simuleringsteknikker i pålitelighetsanalyse  Huseby, A. B., Naustdal, M. og Vårli, I. D.: System Reliability Evaluation using Conditional Monte Carlo Methods, 2003, kap.1,2,3. Dette er pensum fra dette notatet. 
11.11.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, Eksamen S105 1984, oppgave 2. 
16.11.2005Bent Natvig  samme sted  Case studie og regneøvelser  Case studiet 5.2 gjennomgås. I tillegg gjennomgåes Eksamen ST105 1989, oppgave 1,4 og Eksamen ST214 1997, oppgave 4. 
18.11.2005Bent Natvig  samme sted  Regneøvelser  Eksamen STK2400 2003, oppgave a)-e), h)-j) og Eksamen S105 1983, oppgave 1. 
Publisert 23. juni 2005 09:43 - Sist endret 22. okt. 2005 18:24