Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger/øvelser

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 2 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 23. august til 29. november)

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 2 Vilhelm Bjerknes hus ( i perioden 24. august til 7. desember)

Erik Helmer Bølviken

Obligatoriske innleveringer

  • Torsdag 9. november

    Innlevering av obligatorisk oppgave kl.14.30

Publisert 13. apr. 2010 13:10 - Sist endret 28. okt. 2010 16:00