Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

1/11: Foreleser ferdig om autoregressive …

1/11: Foreleser ferdig om autoregressive prosesser, deretter om betinget modelering (avsnitt 2 i "Modelling II: Conditional and non-linear). 2/11: Oppgavene 5.4.3,3,7,8, 5.5.1,2,3,4,5.

Publisert 26. okt. 2011 18:20 - Sist endret 9. nov. 2011 18:40