Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

8/11: Betinget modellering ferdig og …

8/11: Betinget modellering ferdig og hovedsaklig "Uncertainty on different levels" 9/11: Oppgavene 5.5.2,3,4, 5.6.1,2,3,5,8. Data til 5.6.1 er lagt ut.

Publisert 2. nov. 2011 17:19 - Sist endret 9. nov. 2011 18:40