Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

15/11: Forelesning (avsnitt 1.4 i …

15/11: Forelesning (avsnitt 1.4 i "Modelling II: Conditional and non.linear") 16/11: Oppgavene Gjennomgang oblig, oppgavene 6.2.2-4, 6.3.1-4. 22/11: Eksamen stk2520 og resyme av kurset 23/11: Oppgavene 6.4.2-4, 6.5.2-5

Publisert 9. nov. 2011 18:35 - Sist endret 9. nov. 2011 18:40