Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.