Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

Semesterside for STK2520 - Høst 2013

Prøveeksamen (fremføring fredag, 29.11, 9:00): Prøveeksamen

Fasiten til prøveeksamenen: Del1, Del2

Fasiten til obligen: Løsningsforslag, Oppgave6

16. nov. 2013 13:58