Plenumsregning torsdag 23 august blir …

Plenumsregning torsdag 23 august blir erstattet med "statistikklab" på rom 207 i VB hvor man kan få hjelp med R generelt og ukesoppgavene. Jeg gir også ut et detaljert løsningsforslag på oppgavene. Anvendelse av R er sentralt i kurset, så pass på å sett av tid til å bli godt kjent med denne programpakken!

Hilsen Steffen

Publisert 21. aug. 2007 20:45 - Sist endret 23. nov. 2007 13:11