Obligatorisk oppgave nr. 2

Her er teksten til Oblig 2 samt data til Oppgave 1 i obligen