Semesterside for STK3100 - Høst 2008

Prøveeksamen II som gjennomgåes i Auditorium 2 i VB mandag 8. desember, kl. 12:15-15:00 er lagt ut

2. des. 2008 21:42

Pensumliste og hjelpemidler til eksamen

27. nov. 2008 13:26

Prøveeksamen som gjennomgåes i Auditorium 2 i VB mandag første 1. desember, kl. 12:15-15:00 er lagt ut

Det er ikke undervisning (gruppe) torsdag 27. november

24. nov. 2008 17:44