Velkommen til STK 3100. Første …

Velkommen til STK 3100. Første forelesning blir mandag 23. august. Lærebok blir: Piet de Jong and Gillian Z. Heller (2008) Generalized Linear Models for Insurance Data. Hilsen Anders Rygh Swensen

Publisert 9. juni 2010 12:29 - Sist endret 15. des. 2010 16:01