Semesterside for STK3405 - Høst 2014

Sensuren er nå avsluttet med følgende veldig gode resultat: 1 A, 5 B og 2 C. Dermed kan dere ta en velfortjent juleferie, Med de beste ønsker for julen og det nye året.

22. des. 2014 11:14

Oppgavetekst på engelsk samt løsningsforslag er lagt ut på

hjemmesiden til emnet under "Oppgaver". De som vurderer å 

spesialisere seg innen risiko- og pålitelighet under masterstudiet,

kan sende meg en e-post for å avtale en tid til å diskutere dette.

God juleferie!

 

9. des. 2014 15:07

De andre innleverte obligatoriske oppgavene er nå rettet og godkjent med veldig klar margin. De innleverte oppgavene er som sist lagt i hyllene i gangen i 7.etg. i N.H. Abels hus. Det er ikke lagt ved noen mønsterløsning, men det er gitt noen korte kommentarer. Hvis det er noe dere lurer på, kan dere bare stikke innom kontoret mitt i 8. etg i N.H.Abels hus.

6. nov. 2014 18:24