NB ! Eksamen/pensum

NB ! Skriftlig eksamen onsdag, 2. desember, kl. 9:00 (4 timer).

Pensum er kap. 1,2,3 (uten 3.2.5, 3.2.6, 3.3.4, 3.3.5 og 3.4) i boken til T. Mikosch og kap. 1,..., 6 i boken til H. Gerber. Eller se manuset mitt.

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK3505: bare godkjent kalkulator

Det er viktig å ha en kalkulator for hånden under eksamen !

 

NB ! The exam in STK3505 is in a written form and takes place on Wednesday, 2. December, 9:00 (4 hours).

The exam pensum is sect. 1,2,3 (without 3.2.5, 3.2.6, 3.3.4, 3.3.5 and 3.4) in the book of T. Mikosch and sect. 1,..., 6 in the book of H. Gerber. Or have look at my course notes.

Here is a set of relevant problems/exercises: problems

Allowed aids for the examination: approved calculator

Please, take a calculator with you !

 

Publisert 18. nov. 2015 22:57 - Sist endret 27. nov. 2015 19:34