Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Obligatorisk oppgave og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatorisk oppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 10. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:00