Semesterside for STK4290 - Vår 2014

Den obligatoriske oppgaven kan lastes ned på

http://www.math.ntnu.no/~bo/STK4290/Oblig-STK4290-V2014.pdf

Datasettet som brukes i oppgaven ligger på

http://www.math.ntnu.no/~bo/STK4290/obligdat.txt

Innleveringsfristen er fredag 9. mai kl. 15:00. For mer detaljer om innlevering, se oppgaveteksten.

Kontakt meg gjerne på bo@math.ntnu.no dersom du har spørsmål!

Lykke til!

Bo

25. apr. 2014 07:51

Som vi besluttet på siste forelesning, er kalkulator det eneste tillatte hjelpemiddel på eksamen. Formler og tabeller som kan/skal brukes ved eksamen, vil bli oppgitt i eksamensoppgaven.

 

 

11. apr. 2014 08:59

Bevis eller verifiser følgende påstand:

La det være gitt en positiv funksjon w(t) for t > 0. Trekk så i rekkefølge, X1,X2,... som uavhengige realisasjoner fra fordelingen med hasardrate w(t). La så S1=X1; S2=den første Xi som er > S1; S3=den første Xi som er > S2; osv. Da vil S1, S2, S3,.... danne en NHPP med intensitet w(t).

(Dette er oppgaven som ble gitt i forelesningene 11-12. mars).

3. apr. 2014 09:41