Beskjeder

Publisert 26. jan. 2004 01:00

På grunn av tekniske problemer med vedlikehold av kursets hjemmeside, vil løpende informasjon om kursets utvikling og om oppgaver bli sendt direkte på e-post til kursdeltagerne. Kursdeltagere som eventuelt ikke har oppgitt sin e-post-adresse, bes om å sende denne til hjelpelærer for kurset, Dag Svege, mailto:dag.svege@aktuarene.no.