Beskjeder

Publisert 23. feb. 2006 18:49

  • Det blir ikke forelesning/regneøvelse neste uke.
  • Forelesning/regneøvelse uken deretter flyttes til tirsdag 9. mars, kl. 09.15-12.00, auditorium 3, Geologibygget. Oppgave 7 blir gjennomgått.
  • Tidsplan for eksamen: utdeling prosjektoppgave fredag 9. juni kl. 09.00, innlevering mandag 12. juni kl. 15.00, etterfølgende muntlig evaluering i uken 19.-23. juni.

Publisert 16. juni 2005 17:02

Tidsplan for muntlig eksamen er nå klar. Tema er besvarelsen på den skriftlige oppgaven. Kandidatene skal ikke forberede en selvstendig presentasjon, men vil bli spurt om hvilke punkter i besvarelsen det skal redegjøres for.

Publisert 14. juni 2005 00:21

Levering av besvarelse skriftlig eksamen:

  • tirsdag 14. juni kl. 15.00 i B81
  • to eksemplarer
  • programkode vedlegges
  • påføres kandidatnummer (ikke navn)

Publisert 9. juni 2005 15:13

Endring av dato for muntlig evaluering: Torsdag 23. i stedet for tidligere annonsert Onsdag 22. Tirsdag 21. opprettholdes uendret. Spesifikt tidspunkt for hver enkelt kandidat kunngjøres i løpet av uke 24.

Publisert 31. mai 2005 17:16

For endelig evaluering av eksamen vil det bli en kort muntlig gjennomgang av besvarelsen tirsdag 21. og onsdag 22. juni. Eksamensoppgaven blir lagt ut her på kursets hjemmside fredag 10. juni kl. 09.

Publisert 23. mai 2005 13:42

Oppgavesamlingen er utvidet med en oppgave (Oppgave 17). Torsdag gjennomgås denne oppgaven og Eksamen fra 2004.

Publisert 9. mai 2005 02:00

Interaktive beregningsprogrammer for STK4500! På siden du kommer til ved å følge linken aktulator+ har vi lagt ut beregningsprogrammer til enkelte av oppgaven i kurset.

Publisert 29. apr. 2005 02:00

De 3 siste oppgavene i kurset (14, 15 og 16) er lagt ut og skal gjennomsgås neste forelesning. Eksamensoppgave fra ifjor er også lagt ut. Fasiter i Mathematica (i pdf-format) til en del oppgaver er også lagt ut.

Publisert 15. apr. 2005 02:00

Eksamen: Eksamen består av en prosjektoppgave. Utlevering av oppgaven fredag 10. juni kl. 09.00 i B81, innlevering av besvarelse tirsdag 14. juni kl. 15.00. For endelig evaluering vil det i tillegg bli en kort muntlig gjennomgang av besvarelsen, som planlegges gjennomført omkring 10 dager etter innleveringen. Spesifikke opplysninger om muntlig evaluering vil bli gitt senere.

Publisert 15. apr. 2005 02:00

Torsdag 21. april gjennomgås oppgave 12. Artiklen 'Pricing of mimimum interest guarantees ...' er lagt ut i normal-versjon og slides-versjon.

Publisert 12. apr. 2005 02:00

14. april foreleses om rentegarantier i livsforsikrings- og pensjonsavtaler, spesifikt om hvordan teorien for prising og hedging av derivater kan anvendes for dette formålet.

Publisert 4. apr. 2005 02:00

Viktig: Det er ingen forelesning denne uken. Oppgave 11 og 13 er lagt ut. Disse vil bli gjennomgått 21. april.

Publisert 30. mars 2005 02:00

NB: Forelesningen onsdag 30. mars er flyttet til Helga Enghs Hus rom nr 595.

Publisert 15. mars 2005 01:00

For de av dere som er interesserte i mer praktisk kunnskap om pensjon, kan følgende læreboken Kollektiv pensjonsforsikring være nyttig: Denne boken kan lånes på biblioteket, se http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=020092903 Informasjon om denne og andre fagbøker i forsikring finnes på http://www.bi.no/ForsikringsakademietFiles/_nedlastingsfiler/Katalog_2005_2.pdf

Publisert 10. mars 2005 01:00

Oppgaver til torsdag 17. mars er 9 og 10 i mappen undervisningsmateriale. Forelesningen torsdag 31. mars flyttes til onsdag 30. mars. Relevant bakgrunnsstoff kan finnes her: PensjonsbløffenLOI

Publisert 3. mars 2005 01:00

Til torsdag 10. mars skal dere gjøre Oppgave 8. Teoretisk pensum til denne oppgaven er dokumentet Erik Bølviken ch13. Begge disse dokumentene ligger i mappen undervisningsmateriale.

Publisert 22. feb. 2005 01:00

Forelesning avlyst. På grunn av begravelse avlyses forelesning torsdag 24. februar.

Publisert 11. feb. 2005 01:00

Det avholdes ingen forelesning torsdag 17. februar. Dere får derfor to uker på dere til oppgavene 6 og 7, som omhandler premieutvikling og kan finnes i mappen undervisningsmateriale. Teoretisk pensum fra forelesningen 3. februar er lagt ut i dokumentet GARCH_mv.pdf i samme mappe

Publisert 5. feb. 2005 01:00

Oppgave 4 og 5 er lagt ut i mappen undervisningsmateriale . Pensum til forelesningen 10. februar ligger i samme mappe under titlen Aksjekurser som GBM.

Publisert 27. jan. 2005 01:00

Oppgave 2 og Oppgave 3 til torsdag 3. februar er nå lagret i mappen undervisningsmateriale. Du kan teste løsningen på Oppgave 2 ved å gå inn på http://www.aktuarene.no , følge linken Beregninger og velge Sannsynlighet for at aksjer slår obligasjoner fra nedtrekksmenyen.

Publisert 19. jan. 2005 01:00

Oppgave 1 til torsdag 27. januar er arkivert i mappen undervisningsmateriale . Løsningen på oppgaven kan f.eks. presenteres på følgende måte: Diversifisering

Publisert 11. jan. 2005 01:00

Merk at første forelesning er utenom timeplanen: Onsdag 19. januar kl. 14.15-16.00 i B81.