Tidsplan for muntlig eksamen er …

Tidsplan for muntlig eksamen er nå klar. Tema er besvarelsen på den skriftlige oppgaven. Kandidatene skal ikke forberede en selvstendig presentasjon, men vil bli spurt om hvilke punkter i besvarelsen det skal redegjøres for.

Publisert 16. juni 2005 17:02 - Sist endret 23. feb. 2006 18:52