Beskjeder

Publisert 13. juni 2008 12:36

OBS! Innleveringsfristen er forlenget. Ny frist for innlevering av oppgaven er 17. juni innen kl. 14.50.

Publisert 13. juni 2008 11:16
Publisert 11. juni 2008 20:08

Eksamensoppgave publiseres på kursets hjemmeside fredag 13. juni kl. 9.00 og kan hentes i Ekspedisjonen i 7. etasje i Abel fra samme tidspunkt.

Publisert 19. mai 2008 11:46

Eksamen: Muntlig eksamen vil bli avholdt 20. og 23. juni. Studenter bes møte kl. 9.00 på seminarrom B71 for tildeling av individuelt tidspunkt. Se liste for hvilken dag du er satt opp på.

Publisert 16. mai 2008 15:00

Løsningsforslag oppgavene 17 og 18 er lagt ut under undervisningsmateriale.

Undervisningen er nå avsluttet, og jeg takker for i år og ønsker lykke til med eksamen.

Pål L

Publisert 30. apr. 2008 18:27

Eksamen: Prosjektoppgaven vil bli vektet 3/4 og den muntlige høringen 1/4. Prosjektoppgaven skal leveres i to eksemplarer. De skal leveres i Ekspedisjonen i 7. etg. på Abel. Fristen er 17. juni 2008 innen kl. 14.30. Nærmere informasjon om muntlig høring vil komme senere.

Publisert 29. apr. 2008 19:40

Til tirsdag 6. mai: Oppgave 17 og oppgave 18. Oppgavene er lagt ut under området undervisningsmateriale.

Publisert 21. apr. 2008 12:49

Forelesning tirsdag 22. april avlyses.

Publisert 11. apr. 2008 16:52

Løsningsforslag for prosjektoppgave (eksamen 2005) er nå lagt ut under området undervisningsmateriale. Til tirsdag 15. april: Oppgave 14 og oppgave 16. Se også på oppgave 15, som vil bli gitt til uken deretter. Oppgavene er lagt ut under området undervisningsmateriale.

Publisert 17. mars 2008 17:20

Løsningsforslag for oppgavene 11 og 12 er nå lagt ut

Publisert 17. mars 2008 09:36

Eksamen vil bestå av en prosjektoppgave og muntlig gjennomgang av prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven deles ut 13. juni og skal leveres inn 17. juni. Mer informasjon vil følge.

Publisert 14. mars 2008 16:40

Ikke forelesning tirsdag 18. mars. Ikke forelesning tirsdag 25. mars. Oppgave som dere skal arbeide med de kommende ukene, og som vil bli gjennomgått tirsdag 1. april: Eksamen 2005. Se på det som "obligatorisk" overfor dere selv å løse/arbeide med oppgaven. God påske!!

Publisert 5. mars 2008 23:03

Løsningsforslag for oppgavene 7, 9 og 10 er nå lagt ut. På forelesning 11. april vil oppgave 11 bli gjennomgått som en blanding av ny teori og løsning av oppgave. Studentene oppfordres til å forberede seg ved å gjennomgå artikkel og slide-presentasjon av "Pricing of mimimum interest guarantees" på forhånd.

Publisert 4. mars 2008 10:47

Til tirsdag 11. mars: Oppgave 11 og oppgave 12, som er lagt ut under området undervisningsmateriale. Teoristoff om prising av avkastningsgarantier er lagt ut under området undervisningsmateriale.

Publisert 27. feb. 2008 09:24

Til tirsdag 4. mars: Oppgave 7 og oppgave 10, som er lagt ut under området undervisningsmateriale.

Publisert 22. feb. 2008 14:11

På siden Java applets for STK4500 ligger det interaktive programmer til en del av oppgavene i kurset som kan være til hjelp og inspirasjon.

Publisert 12. feb. 2008 12:05

Ingen undervisning tirsdag 19. februar grunnet vinterferie.

Til 26. februar: Oppgave 9, som er lagt ut under området undervisningsmateriale.

Løsningsforslag til oppgavene 5 og 6 er lagt ut.

Publisert 5. feb. 2008 12:15

Til 12. februar: Oppgave 5 og 6, som er lagt ut under området undervisningsmateriale.

Løsningsforslag til oppgavene 2, 3, og 4 er lagt ut.

Publisert 24. jan. 2008 10:14

Teoristoff gjennomgått 15. og 22. januar er nå lagt ut under området undervisningsmateriale (underområde teori).

Oppgave 1, med løsningsforslag gjennomgått 22. januar, er lagt ut under område undervisningsmateriale (underområde oppgaver).

Til 29. januar: Oppgave 2, som er lagt ut under oppgave-området som spesifisert over.

Publisert 17. jan. 2008 16:59

All students requiring English translations of their exam papers must report this using "StudentWeb" before February 1st.

Publisert 17. jan. 2008 14:21

Velkommen til STK4500!

Et hovedmål med kurset er å gi innsikt i hvordan kompliserte og sammensatte fenomener som innebærer både forsikringsmessig og finansiell risiko kan modelleres og operasjonaliseres. Undervisningen legges opp som en blanding av teorigjennomgang og oppgaveløsning, heunder utstrakt bruk av computer for konkrete beregninger. Betydelig egeninnsats gjennom oppgaveløsning er en forutsetning for å få utbytte av kurset.

Til tirsdag 22. januar: Oppgave 1, som (foreløpig)finnes på kursets hjemmeside v07. Merk at oppgaven benytter filen betalingsstrom.txt som finnes samme sted. Teoristoff som ble gjennomgått på forelesning 15. januar legges ut på kursets hjemmeside med det første.