Semester page for STK4500 - Spring 2019

NB ! Skriftlig eksamen torsdag, 6. juni, kl. 09:00 (4 timer).

Pensum er kap. 1 til 9 i boken til Koller. Eller se manuset mitt.

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4500: bare godkjent kalkulator

Det er lurt å ha en kalkulator for hånden under eksamen.

 

NB ! The exam in STK4500 is in a written form and takes place on Thursday, 6. June, 09:00 (4 hours).

The exam pensum is sect. 1 to 9 in the book of Koller. Or have look at my lecture notes.

Here is a set of relevant problems/exercises: problems

Allowed aids for the examination: approved calculator

It is recommended to take a calculator with you.

 

May 22, 2019 1:00 PM

 

Here : mock exam

Here:  solutions

 

NB ! Det blir prøveeksamen, dvs. fremføring av eksamensrelevante oppgaver på mandag (!), 27. mai, kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

NB ! The solutions to the problems of the mock exam will be presented on Monday (!), 27. May, 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

May 19, 2019 4:12 PM

På torsdag, 16. mai avsluttet vi kap. 8 (forsikringer med investeringsvalg) i boken til Koller. 

På kursets siste dag (onsdag, 23. mai) kommer vil til å diskutere premiereserver baserende på stokastiske renter (kap. 9 i boken til Koller).

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 11).

 

On Thursday, 16. May we finished our discussion of chapter 8 (unit-linked policies) in the book of Koller.

In our last lesson next week (23. May) we are supposed to study insurance contracts based on stochastic interest rates (ch. 9 in Koller).

Solutions to Exercises 11 will be presented.

May 16, 2019 2:49 PM