Messages

Published May 22, 2019 1:00 PM

NB ! Skriftlig eksamen torsdag, 6. juni, kl. 09:00 (4 timer).

Pensum er kap. 1 til 9 i boken til Koller. Eller se manuset mitt.

Det anbefales å gjennomgå følgende relevante regneoppgaver: oppgaver

Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4500: bare godkjent kalkulator

Det er lurt å ha en kalkulator for hånden under eksamen.

 

NB ! The exam in STK4500 is in a written form and takes place on Thursday, 6. June, 09:00 (4 hours).

The exam pensum is sect. 1 to 9 in the book of Koller. Or have look at my lecture notes.

Here is a set of relevant problems/exercises: problems

Allowed aids for the examination: approved calculator

It is recommended to take a calculator with you.

 

Published May 19, 2019 4:12 PM

 

Here : mock exam

Here:  solutions

 

NB ! Det blir prøveeksamen, dvs. fremføring av eksamensrelevante oppgaver på mandag (!), 27. mai, kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

NB ! The solutions to the problems of the mock exam will be presented on Monday (!), 27. May, 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

Published May 16, 2019 2:49 PM

På torsdag, 16. mai avsluttet vi kap. 8 (forsikringer med investeringsvalg) i boken til Koller. 

På kursets siste dag (onsdag, 23. mai) kommer vil til å diskutere premiereserver baserende på stokastiske renter (kap. 9 i boken til Koller).

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 11).

 

On Thursday, 16. May we finished our discussion of chapter 8 (unit-linked policies) in the book of Koller.

In our last lesson next week (23. May) we are supposed to study insurance contracts based on stochastic interest rates (ch. 9 in Koller).

Solutions to Exercises 11 will be presented.

Published May 4, 2019 12:58 PM
Published May 1, 2019 5:39 PM

Forrige uke (25. april) ble vi ferdig med crashkurset vårt om grunnleggende konsept fra stokastisk analyse m.h.p. hoppeprosesser som vi f.eks. brukte til å vise et generalisert teorem til Hattendorff i forbindelse med forsikringstap (se kap. 7). Det er planlagt å diskuterere neste gang (2. mai) forsikringer med investeringsvalg (unit-linked policies). Se kap. 8 i boken til Koller.

 

Det blir fremføring av regneøvelser, 2. mai, 11:15-12:00 (Exercises 8).

 

In our last lesson (25. April) we finished our crash course on basic concepts  from stochastic analysis w.r.t. jump processes (i.e. cadlag semi-martingales), which we e.g. used to prove a generalized theorem of Hattendorff in connection with insurance losses (ch. 7). In the next lesson (2. May) we will start with the discussion of unit-linked policies. See ch. 8 in the...

Published Mar. 25, 2019 10:59 AM

Here: Mandatory assignment

Deadline: Thursday, 11. April, 14:30 (electronic submission via the Devilry-system).

Published Mar. 25, 2019 10:57 AM

På torsdag (27. mars) kommer vi til å fortsette med diskusjonen av Thiele's differensiallikning m.h.p. Markovkjeder og dens anvendelser (kap. 5 og 6 i Koller). Utover det skal vi studere fordelingen av matematiske reserver til estimering av risikoen for store forsikringkrav. Se kap. 5 i boken til Koller.

 

Det blir fremføring av regneøvelser (Exercises 5/6, kl. 11:15-12:00).

On Thursday (27. March) we will continue with our discussion of Thiele´s differential equation based on Markov chains and its applications (see Ch. 5/6 in Koller). Further, we aim at studying distributional characteristics of mathematical reserves, which are important for the analysis of the risk structure of insurance policies (Ch. 5 in Koller).

 

Solutions to problems of Exercises 5/6 will be presented (11:15-12:00).

Published Mar. 6, 2019 9:18 PM

Final exam: written exam (6. June).

Published Mar. 6, 2019 9:09 PM

NB ! Obligen blir lagt ut på fagsiden 25. eller 26. mars.

The mandatory assignment will be made available on our website on 25. or 26. March. 

Published Mar. 6, 2019 9:04 PM

Siste gang (21. og 28. feb.) avsluttet vi kap. 3 i boken til Koller (stokastisk modellering av tekniske renter i livsforsikring). Dessuten begynte vi med kap. 4 som omhandler metoder til beregning av premieserver baserende på Markovkjeder og stokastiske renter.

Det er planlagt å lede ut ulike versjoner av Thiele`s likning, som brukes til beregning av premiereserver (14. og 21. mars). I tillegg skal vi diskutere anvendelseseksempler (f.eks. sammensatt livsforskring, uføreforsikring,...). Se kap. 4 i Koller.

Det blir forelesning (09:15-11:00) og fremføring av regneøvelser (11:15-12:00) på torsdag, 7. mars.

 

In our last lessons (21. and 28. Feb.) we finished our discussion of Ch. 3 in the book of Koller (stochastic models for technical interest rates). Further, we started with Ch. 4 on the calculation of premium reserves based on Markov chains and stochastic interest rates.

We are planning to derive different versions of Thiele...

Published Feb. 7, 2019 4:26 PM

There will be no lesson on Thursday, 14. February !

We continue with our course on Thursday, 21. February.

Published Feb. 7, 2019 4:24 PM

På torsdag (7. feb.) ble vi ferdig med crash-kurset vårt i sannsynlighetsteori (martingaler, Markovkjeder, Kolmogorovlikninger,...). Se kap. 2 i boken til Koller. Deretter begynte vi med kap. 3 (rentemodellering). Neste gang (21. feb.) kommer vi til å diskutere ulike modeller for stokastiske renter som brukes til beregning av premiereserver i livsforsikring.

On Thursday (7. Feb.) we finished our crash course on probability theory (martingales, Markov chains, Kolmogorov's equations,...). See Ch. 2 in the book of Koller. Further, we also started with Ch. 3 in Koller (interest rate modeling). In our next lesson, we aim at discussing different types of stochastic interest rate models, which are used for the calculation of premium reserves in life insurance.

Published Feb. 1, 2019 12:44 PM

Vi startet opp kurset (24. jan.) med en kort innføring i modern livsforsikring og finans og fikk et oversikt over emner vi kommer til å studere. Dessuten begynte vi med å repitere grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi, martingaler,...)  og Markovprosess-teori som vi trenger til beregning av f.eks. premiereserver m.h.p. stokastiske renter (31. jan.)

In our first lesson (24. Jan.) I gave a brief introduction to modern life insurance and finance and an overview of all the problems we want to study in this course. Further, in our last lesson (31. Jan.), we continued with our crash course on basic concepts and results from probability theory and the theory of Markov processes, which we will apply later on in this course to e.g. the calculation of premium reserves with respect to stochastic interest rates.

 

Published Jan. 1, 2019 11:51 AM

Vi starter opp med kurset på torsdag, 24. januar, 09:00-12:00, VB Auditorium 4 (det blir ikke (!) undervisning på torsdag, 17. januar).

Our first lesson is supposed to be on Thursday, 24. January, 09:00-12:00, VB Auditorium 4 (there is no (!) lesson on Thursday, 17. January) 

Published Dec. 21, 2018 3:21 PM

Vi skal bruke følgende pensumsbok i dette kurset:

1. Michael Koller: Stochastic Models in Life Insurance. Springer (2012).

Støttelitteraturen vi trenger er:

2. Thomas Møller, Mogens Steffensen: Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance. Cambridge University Press (2007).

 

Pensum:

Det er planlagt å gjennomgå følgende kapitler i boken til Michael Koller:

1. General Life Insurance Model (generell innføring)

2. Stochastic Processes (rekapitulering av matematiske verktøy)

3. Interest Rate (rentemodeller i livsforsikring)

4. Cash Flows and Mathematical Reserves

5. Difference Equations and Differential Equations (f.eks. Thiele´s differentiallikning m.h.p. stokastiske renter)

6. Examples and Problems From Applications

7. Hattendorff´s Theorem (Markovmodell-formulering)

8. Unit-Linked Policies (prisingsteori, arbitrasje muligheter,...)

9. Policies with Stochastic...