mock exam/ prøveeksamen !

 

Here : mock exam

Here:  solutions

 

NB ! Det blir prøveeksamen, dvs. fremføring av eksamensrelevante oppgaver på mandag (!), 27. mai, kl. 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

NB ! The solutions to the problems of the mock exam will be presented on Monday (!), 27. May, 10:15-12:00 (VB, Aud. 4).

Published May 19, 2019 4:12 PM - Last modified May 27, 2019 3:51 PM