STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en elementær innføring i skade- og livsforsikring og forbindelsen til finansiell risiko. Noen av de mest sentrale modellene og parameterne blir presentert med stokastisk simulering som beregningsverktøy. Det legges vekt på forståelse av det totale aktuarområdet og på usikkerhet knyttet til slike analyser. Emnet gir tallforståelse med eksempler knyttet til det virkelige liv.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

  • innsikt i hvordan skade- og livsforsikringsrisiko modelleres og beregnes
  • forståelse for hvorfor skade- og livsforsikring er så forskjellige
  • fått en innføring i langsiktig finansiell risiko, som er sentralt i forsikring, samt aksjeopsjoner;
  • lært å implementere risikoberegninger i datamaskiner
  • blitt introdusert for metoder for å vurdere usikkerhet i risikoanalyser
  • opparbeidet forståelse for de tallene som inngår i aktuarielle analyser

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 1 obligatorisk øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 09:20:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)