Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2006Nils Henrik Risebro  Aud. 2, Vilhelm Bjerknes  Oversikt over kurset. Fundamentale definisjoner.  fra kapitel 1, Edvards og Penney 
18.01.2007NHR  aud 2. VB  Lineære første ordens ligninger, substitusjoner  Fra kapitel 1, E&P. 
24.01.2007NHR  aud 2, VB  Substitusjoner, homogene ligninger  Fra kapitel 1, E&P 
25.01.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Oppgaver fra E&P. 1.4: 4,12,30,64,66,68. 1.5: 4,12,16,38,42. 1.6 16. 
31.01.2007NHR  aud 2, VB  Lineære andre ordens ligninger  Vi starter med kapitel 2 i E&P. 
01.02.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Oppgaver fra E&P, 1.6: 4, 10, 22, 26, 32, 38, 57, 58, 72. 
07.02.2007NHR  aud 2, VB  Mekaniske vibrasjoner, inhomogene ligninger  Fra kapitel 2 i E&P. 
08.02.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Oppgaver fra E&P, 1.6: 50, 52, 54. Revision problems (side 95): 32, 36. 2.1: 2, 18, 32, 51, 55, 56. 
14.02.2007NHR  aud 2, VB  Inhomogene ligninger, 2. ordens ligninger  Vi gjør oss ferdige med kap 2 og begynner på kap 5 i E&P. 
15.02.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Fra E&P. 2.1: 38, 40, 51, 56. 2.3: 8. 2.2: 4, 6, 20, 25, 26, 36, 42. 2.3: 4, 38, 48, 50. 
21.02.2007NHR  aud 2, VB  Systemer av ligninger  Vi fortsetter med stoff fra kapitel 5 i E&P 
22.02.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Fra E&P, 2.5: 4, 41, 42, 43, 46. 2.6: 20  
28.02.2007NHR  aud 2, VB  Lineære systemer av ligninger  Matriseeksponensialen 
01.03.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Fra E&P, 5.1: 8, 10. 5.3: 20, 30, 41, 42 43, 44, 45. Variasjon av parameterene for systemer. 
07.03.2007NHR  aud 2, VB  Eksistens og entydighet av løsninger  Vi gjennomgår eksistens og entydighet for løsninger av initialverdiproblemet for ordinære differensialligninger. Fra E&P, side 675 - 687. 
08.03.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Fra E&P, 5.4: 4, 8, 14, 32, 5.6: 2, 10, 14. 
13.03.2007Ingen undervisning       
14.03.2007Ingen undervisning       
21.03.2007NHR  aud 2, VB  Numeriske metoder  Vi gjennomgår utvalgte deler av kapitel 6 i E&P. 
20.03.2007NHR  aud 2, VB  Plenumregning  Fra E&P, 5.7: 22, 26, 31, 32, 34. 5.8: 23, 30.  
28.03.2007Ingen undervisning      midtttermeksamen denne uka 
29.03.2007Ingen undervisning      midtttermeksamen denne uka 
11.04.2007NHR  aud 2, VB  Likevektspunkter, stabilitet  Vi begynner på kapitel 7 i E&P. 
12.04.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Fra Appendix i E&P: 13, 14, 1.7: 33, 39, 7.1: 5, 7, 11, 21, 22. 
18.04.2007NHR  aud 2, VB  Linearisering, stabilitet  Vi fortsetter med kapitel 7 i E&P. 
19.04.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  7.2: 6, 8, 12, 21, 22, 28, 29 , 30, 7.3: 2, 20, 26, 36. 
25.04.2007NHR  aud 2, VB  Ikke-lineære mekaniske systemer  Fra seksjon 7.5 i E&P. 
26.04.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  7.3: 37, 7.4: 3, 11, 12, 13, 28, 32. 
02.05.2007NHR  aud 2, VB  Ikke-lineær pendel  Vi gjør oss ferdige med kapitel 7 i E&P. 
03.05.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Eksamen i MAT-INF 1310, våren 2005
09.05.2007NHR  aud 2, VB  Repetisjon  Vi gjennomgår pensum på nytt med regneeksempler. 
10.05.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Eksamen MAT120, høsten 2003, oppgave 2, eksamen MAT120, våren 2004, oppgave 2, 3. 
16.05.2007NHR  aud 2, VB  Repetisjon  Systemer av ligninger, numeriske metoder. Dette blir siste forelesning. 
23.05.2007NHR  aud 2, VB  Plenumsregning  Eksamen MA-IN1310, våren 2006, du trenger dette vedlegget. Dette blir siste plenumsregning. 
Publisert 10. jan. 2007 13:47 - Sist endret 7. feb. 2020 16:09