Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensumliste

Litteratur

Gulliksen, Tor: Matematikk i praksis , 1998. Universitetsforlaget. 4. utg., 3. opplag.

Eksamensoppgavesamling,

Supplerende litteratur

Ubøe, Jan: Arbeidsnotater for MA 001, MI ,

Tillatte lommekalkulatorer

Publisert 26. juni 2003 19:29 - Sist endret 15. sep. 2004 12:43